HEFEL, vse za spanje

Motnje


posteljnina hefel

 

Vrste motenj spanja

Raziskave ka¾ejo, da se je povpreèno trajanje spanja v zadnjih dveh desetletjih skraj¹alo za 30 minut, medtem ko 10% populacije trpi zaradi prekinjanja spanja.

Ljudje imajo te¾ave, ker ne morejo zaspati ali ker je spanje prekinjeno. Vsakdo, ki potrebuje veè kot pol ure preden zaspi, trpi zaradi motnje spanja. Tisti, ki trpijo zaradi prekinjanja spanja, se ponoèi pogosto zbujajo in te¾ko zopet zaspijo.

 

Kateri so najpogostej¹i vzroki za motnje spanja?


  • Èustvene te¾ave kot so dru¾inski problemi, skrbi v slu¾bi, v ¹oli,izguba ljubljene osebe ali naporno umsko delo.
  • Prevelik napor kot posledica predolgega ali prete¾kega dela.
  • Nepravilni ritem spanja zaradi noènih izmen ali dolgih potovanj.
  • Preobilni veèerni obroki, pretirano pitje alkohola ali kave.
  • Slabi spalni pogoji kot so hrup, slab zrak.
  • Psihiène bolezni (npr. depresija).
  • Stranski uèinki zdravil.
  • Zloraba uspavalnih tablet.
  • Slabe, unièene posteljne prevleke, vzmetnice in blazine.

Novost: Vzglavniki proti boleèinam v vratu in hrbtenici

Ob telefonskem naroèilu izkoristite 5% popust na izdelke iz na¹ega rednega programa...veè o tem>>>Za veè informacij o posteljnini pridite v stik z nami. Z veseljem vam bomo svetovali.