HEFEL, vse za spanje

PODJETJE


posteljnina hefel

 

Tradicija in novosti

Hefel tekstil GmbH je eden izmed najuspe¹nej¹ih izdelovalcev posteljnine. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1907- strokovno znanje in izku¹nje preoblikujejo ideje v uspehe, aktualne za tretje tisoèletje- novosti oblikujejo trende in poudarke za danes in jutri. Vsi izdelki so izdelani v tovarnah v Schwarzachu in Kefemarktu- tkanje, apretura, mikanje, polnjenje, oblikovanje in izdelovanje- zagotavljajo dokonèno prednost v kakovosti in natanènosti.

Na teh straneh lahko najdete zgodovinski pregled razvoja Hefel Textil GmbH in predstavitev vizije.

Pri ustvarjanju je najpomembnej¹a visoka kakovost. Tukaj lahko dobite informacije o garancijskem certifikatu Oko-Tex, ki zagotavlja standard ekolo¹kim tkaninam.

Novost: Vzglavniki proti boleèinam v vratu in hrbtenici

Ob telefonskem naroèilu izkoristite 5% popust na izdelke iz na¹ega rednega programa...veè o tem>>>Za veè informacij o posteljnini pridite v stik z nami. Z veseljem vam bomo svetovali.