HEFEL, vse za spanje

Trajanje spanja


posteljnina hefel

 

Koliko spanja potrebujemo?

Spanje po¾ivlja telo in duha, zato ima v ¾ivljenju kljuèni pomen. Posledice motenega spanja so zmanj¹ane sposobnosti, preobèutljivost in pomanjkanje koncentracije. Zahteve spanja posameznikov so zelo razliène in se od otro¹tva do starosti stopnjujejo. Odrasla oseba potrebuje od 7 do 8 ur spanja, starej¹a pa od 5 do 6.

Do danes ¹e nihèe ni zdr¾al veè kot 17 dni brez spanja.

Novost: Vzglavniki proti boleèinam v vratu in hrbtenici

Ob telefonskem naroèilu izkoristite 5% popust na izdelke iz na¹ega rednega programa...veè o tem>>>Za veè informacij o posteljnini pridite v stik z nami. Z veseljem vam bomo svetovali.