HEFEL, vse za spanje

Lokacije


posteljnina hefel

 

Predilnica trinitnika v Schwarzachu (Vorarlberg)


Najfinej¹i batist in druge tkanine so izdelane kot blago, ki se prodaja na metre ali na ¾e pripravljenih balah. Predilnica trinitnika, ki so jo izumili leta 1936, je postavila preprièljive standarde v proizvodnji tkanin in apreturi.

Schwarzach le¾i v Vorarlbergu, najzahodnej¹i zvezni upravni enoti Avstrije. Meji z Nemèijo, ©vico in Liechtensteinom. Podroèje Schwarzacha se pona¹a z nedotaknjenimi naravnimi pokrajinami, ki se raztezajo od Bodenskega jezera do Arlberga.


Proizvodnja pre¹itih odej v Kefermarktu (Zgornja Avstrija)


Hefel Textil je leta 1972 kupil proizvodnjo pre¹itih odej v Kefermarktu. Tovarna izdeluje pre¹ite odeje s polnili iz visoko kvalitetne ¾ivalske dlake in vlaken, ki se lahko perejo ali pekuhavajo.

Kefermarkt le¾i v zvezni upravni enoti Zgornja Avstrija, ki je razdeljena na 4 regije:
Traunviertel, Innviertel, Hausruckviertel in Muhlviertel.

Novost: Vzglavniki proti boleèinam v vratu in hrbtenici

Ob telefonskem naroèilu izkoristite 5% popust na izdelke iz na¹ega rednega programa...veè o tem>>>Za veè informacij o posteljnini pridite v stik z nami. Z veseljem vam bomo svetovali.