HEFEL, vse za spanje

Filozofija


posteljnina hefel

 

Osnovna naèela podjetja

Na tr¾i¹u smo najhitrej¹i.
Na tr¾i¹èa dostavljamo blago v najkraj¹em mo¾nem èasu, hitreje od na¹ih konkurentov. Odzovemo se na vsako vpra¹anje, ¾eljo ali predlog na¹ih strank. Nemudoma se lotimo vsakega dela in si prizadevamo, da bi ga najhitreje in najbolje izvr¹ili.

Smo najbolj inovativno podjetje na podroèju izdelkov za spanje.
S tehniènim vodstvom in ustvarjalnostjo postavljamo trende. Na¹e dana¹nje vizije predstavljajo tr¾ne trende jutri¹njega dne.

Osredotoèamo se na stranke.
Odgovorno in natanèno izvr¹ujemo vse obljubljene usluge in izpolnjujemo ¾elje strank. S pomoèjo strokovnega znanja in izku¹enj gradimo zaupanje z na¹imi partnerji.

Novost: Vzglavniki proti boleèinam v vratu in hrbtenici

Ob telefonskem naroèilu izkoristite 5% popust na izdelke iz na¹ega rednega programa...veè o tem>>>Za veè informacij o posteljnini pridite v stik z nami. Z veseljem vam bomo svetovali.