HEFEL, vse za spanje

Spalno okolje


posteljnina hefel

 

Pol litra vode, vsako noè

Na¹e telo vsako noè odda pribli¾no pol litra vlage, torej se telo med spanjem oèisti in osve¾i. Pre¹ita odeja HEFEL vpija veliko kolièino vlage, ki se hitro razpr¹i v zraku, zato ostane postelja prijetno suha. Pre¹ita odeja KlimaControl Comfort lahko med spanjem razpr¹i celo do 1l vlage.

Udobna toplina in po¾ivljajoèa sve¾ina

Toplota je shranjena v polnilu pre¹ite odeje, v posebnih zraènih èepkih. Njihova odlièna puhavost, visoka kakovost materialov in posebna oblikovanost pre¹itih odej omogoèa izredno zadr¾evanje toplote. Rahlo valovita oblika polnilnih vlaken vsebuje veliko ¹tevilo zraènih ¾epkov, ki jih ogreje telesna toplota. Pre¹ite odeje HEFEL zagotavljajo aktivno dihanje in kro¾enje zraka.

Novost: Vzglavniki proti boleèinam v vratu in hrbtenici

Ob telefonskem naroèilu izkoristite 5% popust na izdelke iz na¹ega rednega programa...veè o tem>>>Za veè informacij o posteljnini pridite v stik z nami. Z veseljem vam bomo svetovali.