HEFEL, vse za spanje

Misicna otrdelost


posteljnina hefel

 

Trpim zaradi mi¹iène otrdelosti!

Posebne podporne blazine so posebej primerne za ljudi, ki trpijo zaradi mi¹iène otrdelosti. Nepravilna dr¾a glave lahko povzroèi mi¹ièno otrdelost. Pogosta nepravilna dr¾a je lahko posledica neustreznih blazin.
Posebej pomemben je pravilen polo¾aj hrbteniènih vretenc med spanjem. Èe so spro¹èena, se vrat nagne naprej. Vsako blazino bi najprej morali preizkusiti v le¾eèem polo¾aju, ker ima vsak èlovek razlièno strukturo vratu.

Vzemite si èas, vredno je!

Na¹e priporoèilo: Uporabljajte primerno blazino za va¹o te¾avo.

e.g. anatomska Reform podporna blazina iz Hefel-Textil.
Iz na¹ega programa:
Wellness in Pure program.

Novost: Vzglavniki proti boleèinam v vratu in hrbtenici

Ob telefonskem naroèilu izkoristite 5% popust na izdelke iz na¹ega rednega programa...veè o tem>>>Za veè informacij o posteljnini pridite v stik z nami. Z veseljem vam bomo svetovali.