HEFEL, vse za spanje

Revmatizem


posteljnina hefel

 

Trpim zaradi revmatizma!

Posteljnina in vzmetnice s polnilom iz èiste volne so posebej primerne za revmatiène bolnike in za tiste, ki se moèno potijo. Mnogi ljudje pozimi spijo pri odprtem oknu. Da bi se izognili zmrzovanju, se pokrijejo s ¹tevilnimi debelimi odejami, kar ni zdravo niti razumno. Debelo pokriti deli telesa se po doloèenem èasu zaènejo potiti, zato jih v spanju avtomatsko odkrivamo. Velika temperaturna razlika med pokritimi in nepokritimi deli telesa povzroèi mi¹ièno otrdelost, ki jo obèutite v vratu ali ramenih. Konène posledice pa so lahko revmatizem, glavoboli in migrene.

Toplota lahko dela èude¾e pri revmatiènih boleèinah. Èista volna zagotavlja udobno toploto brez potenja, ker absorbira vlago brez obèutka vla¾nosti, hkrati pa omogoèa optimalno dihanje in uravnava temperaturo.

 

Na¹e priporoèilo: Posteljnina in nadvlo¾ek s polnilom iz volne.

 
Priporoèilo iz na¹ega programa:


Odeja HEFEL Wellness rheumatic

Odeja HEFEL Pure woll

Nadvlo¾ek HEFEL Pure velour

Novost: Vzglavniki proti boleèinam v vratu in hrbtenici

Ob telefonskem naroèilu izkoristite 5% popust na izdelke iz na¹ega rednega programa...veè o tem>>>Za veè informacij o posteljnini pridite v stik z nami. Z veseljem vam bomo svetovali.